Tarkastustaito

tarkastustaito_asbesti_ja_haitta-aineet

Asbestin ja haitta-aineiden esiintyminen materiaaleissa vaikuttaa paitsi purkutöiden suorittamiseen myös rakennusjätteiden käsittelyyn ja jatkokäyttöön. Lain mukaan asbesti- ja haitta-ainekartoitus on tehtävä, mikäli rakennuksessa on olemassa mahdollisuus asbestin tai haitta-aineiden esiintymiseen.