Tarkastustaito

tarkastustaito_rakennusterveysasiantuntija_

Osoituksena ammattitaidosta rakennusterveysasiantuntija voi hakea VTT:n henkilösertifikaattia, jonka voimassaolo edellyttää jatkuvaa toimimista rakennusterveysasiantuntijana sekä vuosittaista kouluttautumista ammattitaidon kehittämiseksi.