Tarkastustaito

Kiinteistön kuntoarvio

Asuinkerrostalon sekä liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvion suorittamisessa sovelletaan ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita, joissa on selkeästi määritelty tarkastuksen sisältö ja tarkastusmenetelmät. Asuinkiinteistön tarkastukseen soveltuu ohje KH 90-00490(* Asuinkiinteistön kuntoarvio ja muiden kiinteistöjen tarkastukseen KH 90-00501(* Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio. Tarvittaessa kuntoarvion laadintaan osallistuu rakennusteknisen asiantuntijan lisäksi myös sähkö- ja LVI-asiantuntija, jolloin kuntoarviolla saadaan kokonaisvaltainen käsitys rakennuksen teknisestä kunnosta.

Merkittävä osa kuntoarviota on teknisen tarkastuksen perusteella laadittava pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS), jossa arvioidaan kiinteistön tulevia korjaustarpeita ja niistä aiheutuvia kustannuksia seuraavan 10 vuoden jaksolla. Kunnossapitosuunnitelma on hyvä pohja, kun laaditaan talousarviota kiinteistön ylläpidosta sekä suunnitellaan tulevien korjausten aikatauluja.

Pientalon tarkastuksessa sovellettava ohje on KH 90-00394(* Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, joka nimestään huolimatta soveltuu hyvin myös rakennuksen tarkastukseen tulevaa ylläpitoa varten. Kuntotarkastuksen avulla saadaan hyvä käsitys rakennuksen teknisestä kunnosta sekä tulevista korjaustarpeista.

*) KH-ohjeiden julkaisija on Rakennustieto Oy