Tarkastustaito

Kustannusarvio

Raha ratkaisee – myös rakentamisessa.

Korjaushankkeen onnistumisen edellytys on riittävä rahoitus, johon voidaan varautua vain hyvin laaditun kustannusarvion avulla.

Rakentamisessa kustannuksilla on aina suuri merkitys rakennushankkeeseen liittyvässä päätöksenteossa ja rahoituksen suunnittelussa. Myös rakenteissa havaittujen vaurioiden korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa kustannustiedolla on merkittävä vaikutus toteutettavien toimenpiteiden valintaan. Paraskin tutkimuslausunto rakennuksessa havaittujen vaurioiden tutkimuksesta jää vaillinaiseksi, jos lausunnossa ei ole esitettyjen toimenpide-ehdotuksien yhteydessä arvioitu toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia.