Tarkastustaito

Rakennusterveysasiantuntija

Rakennusterveysasiantuntija on terveydensuojelulainsäädännön edellyttämä asiantuntija, kun selvitetään rakennuksesta aiheutuvia terveyshaittoja.

Osoituksena ammattitaidosta rakennusterveysasiantuntijalla on VTT:n henkilösertifikaatti, jonka voimassaolo edellyttää jatkuvaa toimimista rakennusterveysasiantuntijana sekä kouluttautumista ammattitaidon kehittämiseksi. Rakennusterveysasiantuntijoiden toimintaa valvoo VTT Expert Services Oy.