Tarkastustaito

Sisäilmaongelmat

Sisäilmaongelmissa on usein kysymys pitkän ajan kuluessa kehittyneistä haitoista, joiden selvittäminen tuntuu vaikealta ja joskus jopa ylipääsemättömältä. Kotona tai työpaikalla koetut oireet jatkuvat jopa vuosia, mutta oireiden aiheuttaja ei selviä useista tutkimuksesta huolimatta.

Sisäilmaongelman selvittämiseen ei ole olemassa yksikertaisia ja helppoja menetelmiä. Usein ongelman aiheuttajia on useita ja niiden paikallistaminen vaatii erityisosaamista ja ennen kaikkea kokemusta.

Asiakaslähtöinen ongelman selvittäminen alkaa aina kuuntelemalla rakennuksen käyttäjiä sekä tutustumalla tutkimuskohteeseen kokonaisuutena. Kun havaitusta ongelmasta on muodostunut riittävä kokonaiskäsitys, voidaan tutkimukset kohdistaa oikeisiin asioihin. Sisäilmaongelmien tutkimukset on suoritettava aina huolellisesti, alalla yleisesti hyväksytyillä menetelmillä.