Tarkastustaito

tarkastustaito_sisailmaongelma_taisteletko_tuulimyllya_vastaan

Usein ongelman aiheuttajia on useita ja niiden paikallistaminen vaatii erityisosaamista ja ennen kaikkea kokemusta. Asiakas lähtöinen ongelman selvittämiseen alkaa aina kuuntelemalla rakennuksen käyttäjiä sekä tutustumalla tutkimuskohteeseen kokonaisuutena. Kun havaitusta sisäilmaongelmasta on muodostunut riittävän kattava käsitys, voidaan tutkimukset kohdistaa oikeisiin asioihin.